Otvorene prijave za BEST Weekend Seminar (Motivacioni vikend)

BEST Weekend Seminar je projekat koji se održava dva puta godišnje a organizuje ga svih 12 regija BESTa. Cilj ovog
projekta je da mlade, novoregrutovane članove organizacije upoznamo sa radom u BESTu. Ovaj projekat namijenjen
je i našim, već iskusnim članovima gdje mogu kroz niz internih radionica unaprijediti svoje vještine, ali i prenijeti
znanje stečeno u BEST-u novim članovima. Projekat se sastoji iz edukativnog i društvenog dijela. Edukativni dio se
sastoji iz soft skills treninga i radionica koji studentima daje praktične vještine korisne u budućem usavršavanju i radu
dok društveni dio podrazumijeva društvene aktivnosti gdje članovi imaju priliku da bolje upoznaju jedni druge, našu
organizaciju, ali i da razviju timski duh i osjećaj pripadnosti.

BEST Weekend Seminar (Motivacioni vikend) održaće se u periodu od 20. do 22. oktobra.
Gdje? Ulcinj
Cijena? 30e (U cijenu je uključen smještaj, prevoz, hrana i piće – sve)

Prijave su otvorene!

*Da bi prijava bila validna, morate biti član BEST-a ili prisustvovati na nekom od informativnih sastanaka

link za prijavnu formu: https://forms.gle/SgNYmKQWkgVEcJbH9