Prvi informativni sastanak 12.10.2023.

Kada? 12.10. sa početkom u 19h

Gdje? Zgrada tehničkih fakulteta

Na prvom informativnom sastanku, studenti će imati priliku da saznaju više o našoj organizaciji, njenim ciljevima i aktivnostima kao i mogućnostima koje BEST Podgorica nudi. Takođe, dobiće informacije o prilikama za učešće u projektima, razvoju vještina, putovanjima i društvenim događajima koja su dio ove dinamične zajednice. Studenti će dobiti priliku da postavljaju pitanja i saznaju više o tome kako postati aktivni član organizacije i na koji način doprinijeti studentskoj zajednici.