Raspisan konkurs za prijave za stipendije „Studentska solidarnost“ za studijsku 2023/24. godinu

You are currently viewing Raspisan konkurs za prijave za stipendije „Studentska solidarnost“ za studijsku 2023/24. godinu

Projekat pod nazivom „Studentska solidarnost” SPUCG realizuje se sa osnovnim ciljem i željom da pomogne studentima koji se nalaze u nepovoljnom socijalnom položaju, a koji su tokom studija postigli zavidne rezultate i koji ujedno iskazuju veliki stepen i učešće u studentskom, humanitarnom, građanskom i sportskom aktivizmu. Kroz projekat „Studentska solidarnost“, kao društveno odgovorna organizacija, ukazujemo na značaj solidarnosti, podrške i kolektivne odgovornosti.

Projekat koji podrazumijeva dodjelu 15 stipendija studentske solidarnosti, u iznosu od po 400,00 EUR nastavljen je i u ovoj godini.

U nastavku je tekst konkursa u cjelosti:

Pravo prijave na Konkurs za dodjelu stipendije ima student Univerziteta Crne Gore koji  ispunjava sljedeće uslove:

da je student Univerziteta Crne Gore;
da student i/ili član njegove uže porodice ostvaruje/u pravo na socijalno primanje kod Centra za socijalni rad;
da student doprinosi studentskom/građanskom aktivizmu, sportu ili kulturi kroz rad u studentskim organizacijama, nevladinom sektoru ili učešćem u takmičenjima i manifestacijama iz oblasti kulture i sporta.

Uz prijavu za dodjelu stipendije, kandidati obavezno dostavljaju:

potvrdu o studiranju;
potvrdu Centra za socijalni rad iz opštine prebivališta da student i/ili član njegove uže porodice ostvaruje/u pravo na socijalno primanje;
potvrdu o doprinosu studentskom/građanskom aktivizmu (od studentske organizacije ili NVO sektora);
dokaz o rezultatu ostvarenom na sportskom takmičenju;
dokaz o doprinosu kulturnom i umjetničkom životu mladih u Crnoj Gori.

Po ovom konkursu se dodjeljuje 15 stipendija, i to:

6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti društvenih nauka
6 stipendija za studente sa organizacionih jedinica iz prirodnih i tehničkih
nauka
3 stipendije za studente sa organizacionih jedinica iz oblasti umjetnosti (Fakultet dramskih umjetnosti, Muzička akademija i Fakultet likovnih umjetnosti).

Stipendija iznosi 400,00 EUR i isplaćuje se u dvije rate po 200.00 EUR po semestru,  prenosom sredstava na žiro račun dobitnika stipendije.

Dodijeljena sredstva iz stava 1 ovog člana su bespovratna.

Uslovi, kriterijumi i postupak za dodjelu stipendije su propisani Pravilnikom o kriterijumima, načinu, uslovima i visini stipendija studentima Univerziteta Crne Gore u okviru projekta „Studentska solidarnost“, br. 251 od 17.11.2020. godine (uz izmjene izvršene na osnovu odluke Skupštine Studentskog parlamenta UCG br. 01 – 708/1 od 16.01.2023. godine). Tekst Pravilnika je dostupan na sajtu Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore (spucg.ucg.ac.me).

Prijave na Konkurs se podnose radnim danima u periodu od 10 do 13 časova,  zaključno sa 12. martom 2024. godine u 13 časova.

Prijave se predaju neposredno kancelariji SPUCG u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore, poštom ili mailom (skeniranu dokumentaciju u PDF formatu poslati na e-mail adresu: spucg@ucg.ac.me).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

  • Reading time:4 mins read